Frånvaroanmälan

Endast vårdnadshavare samt myndiga elever kan föranmäla frånvaro i Vklass genom att välja Anmäl frånvaro.

Frånvaroanmälan via Vklass

Vårdnadshavare anmäla frånvaro via Vklass.

Telefonnumret man ringer för att frånvaroanmäla elev i Vklass är: 010-888 70 50

OBS frånvaroanmälan via telefon är bara möjlig om vårdnadshavarens kontaktuppgifter är registrerade på www.vklass.se

Funktionerna är:

 1. Språkval. Tryck 9 för engelska eller vänta kvar för svenska.
 2. Tryck elevens personnummer, 10 siffror, avsluta med #
 3. Efter detta gör tjänsten en kontroll på elevens skolas inställningar ifall eleven får anmäla frånvaro själv eller om endast elevens vårdnadshavare får göra det.
  Om eleven får anmäla själv: eleven kommer hamna direkt i steg 5.
 4. Om eleven inte får anmäla frånvaro själv uppmanas användaren trycka vårdnadshavarens personnummer, 10
  siffror, avsluta med #
 5. Anmäl frånvaro del av dag, tryck 5 (se steg 6). Eller anmäl frånvaro för hela dagen tryck 1
  (se steg 9).
 6. Del av dag: Tryck starttid, 4 siffror. Exempel: 1000 anger start kl 10.00.
 7. Del av dag: Tryck sluttid, 4 siffror. Exempel: 1300 anger slut kl 13.00.
 8. Del av dag: Bekräftelse och samtalet avslutas.
 9. Heldag: Bekräftelse och samtalet avslutas.

ELEVER MED TILLFÄLLIGT PERSONNUMMER

För våra elever som saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnummer gäller följande:

Kontaktperson, god man, familjehem (eller liknande extern kontakt) anmäler frånvaro för omyndig elev genom att mejla till:

narvaroadmin@jarfalla.se

 • Skriv elevens för och efternamn
 • Personnummer (de första sex siffrorna)
 • Datum och tid
 • Ange gärna anledning till frånvaron

Ansökan om inloggnings­uppgifter till Vklass
för familjehem/HVB-hem/god man

VI VÄRNAR OM VÅRA UNGDOMARS NÄRVARO

Från och med hösten 2017 följer Järfälla Gymnasium CSN:s rekommendation att genom en skarp policy kring frånvaro värna om våra ungdomars närvaro.

Vår övertygelse är att närvaro är en förutsättning för att våra elever ska uppnå fina studieresultat. I korthet går vår policy ut på att en ungdom kan vara oanmält frånvarande upp till 4% på en 30-dagarsperiod.

INDRAGET CSN VID 4% OANMÄLD FRÅNVAR

Om den oanmälda frånvaron överstiger den procentsatsen rapporteras ungdomen till CSN som ”ej heltidsstuderande”. Detta innebär att CSN stoppar utbetalningen av studiebidraget på 1050kr/månaden tills dess att elevens oanmälda frånvaro återigen ligger under 4%-gränsen. Då kan eleven återrapporteras som ”heltidsstuderande”.

HELA FAMILJEN DRABBAS!

Förutom att eleven drabbas genom att bli rapporterad till CSN, drabbas även elevens familj då utbetalning av t.ex flerbarnstillägg och hyresbidrag också stoppas. För ytterligare info se: www.csn.selänk till annan webbplats

GILTIGT INTYG KRÄVS VID ANMÄLD FRÅNVARO

Giltigt intyg krävs vid anmäld frånvaro som sträcker sig längre än 5 dagar eller som återkommer i form av ströfrånvaro. För att ett intyg ska godkännas av skolan som giltigt, måste intyget intyga att eleven har skäl att inte vara i skolan, inneha kontaktuppgifter till den instans som utfärdat intyget samt vara vidimerat med stämpel.

Intyget skickas per mejl till: pernilla.persson@jarfalla.se 

Samuel Westman
Närvarocoach med fokus på relationsbygge
samuel.westman@jarfalla.se

Pernilla Persson

Närvarocoach med fokus på administration
pernilla.persson@jarfalla.se