Gå direkt till sidans innehåll

Gymnasiesärskolan

Järfälla gymnasiesärskola är en liten särskola med ett tjugotal elever. Lärarna arbetar nära eleverna och tillsammans med assistenter strävar vi efter att stärka elevernas självkänsla.

nationellt program estetiska verksamheter

integrerade lokaler

Våra lokaler är integrerade i Järfälla gymnasium och vi delar gemensamma lokaler, matsal, bibliotek och idrottshall.

Vår skola är för elever mottagna i särskolan och som är intresserade av estetiska ämnen och att uppträda inför publik.

Tematisk undervisning

Vi erbjuder det nationella programmet –estetisk verksamhet samt det individuella programmet. Gemensamt för båda programmen är att lärarna arbetar tematiskt i alla ämnen och teori och praktik varvas så att eleverna får en helhet och kan sätta sina kunskaper i ett sammanhang.

Uttrycksteatern

Alla våra elever på gymnasiesärskolan deltar varje läsår i Uttrycksteatern – ett teaterprojekt mellan Järfälla gymnasium – Järfälla kulturskola och Järfälla dagliga verksamhet. Varje fredag träffas 30-40 ungdomar och skapar tillsammans en fantastisk föreställning som visas inför en stor publik.

Ett Drömspel - Uttrycksteatern 2021

Järfälla gymnasiesärskola är en liten särskola med ett tjugotal elever. Lärarna arbetar nära eleverna och tillsammans med assistenter strävar vi efter att stärka elevernas självkänsla.

Titta runt med 360° fotografering

Klicka på bilderna så länkas du till en 360° modul Länk till annan webbplats. där du med hjälp av kartan kan navigera runt och få en bra känsla för skolans miljöer utan att fysiskt behöva vara på plats.

Det nationella programmet-estetisk verksamhet är ett yrkesinriktat program. Eleverna får pröva på att kommunicera med bild, drama, text och musik.

Våra lokaler är integrerade i Järfälla gymnasium och delar gemensamma lokaler, matsal, bibliotek, idrottshall.

Vår skola är för elever mottagna i särskolan och som är intresserade av estetiska ämnen och att uppträda inför publik.

Fritids, vår korttidsverksamhet

Järfälla gymnasium har i anslutning till skolan fritidsverksamhet samt en välutrustat skolgård. Tanken är att det ska finnas en helhet för eleven på skolans campus där skola och fritidsverksamhet samspelar, något som gör att skoldagen hålls samman och eleven slipper resa iväg.

Järfälla gymnasiesärskola är en liten särskola med ett tjugotal elever. Lärarna arbetar nära eleverna och tillsammans med assistenter strävar vi efter att stärka elevernas självkänsla.

Våra lokaler är integrerade i Järfälla gymnasium och vi delar gemensamma lokaler, matsal, bibliotek och idrottshall.

Vår skola är för elever mottagna i särskolan och som är intresserade av estetiska ämnen och att uppträda inför publik.

Tematisk undervisning

Vi erbjuder det nationella programmet –estetisk verksamhet samt det individuella programmet. Gemensamt för båda programmen är att lärarna arbetar tematiskt i alla ämnen och teori och praktik varvas så att eleverna får en helhet och kan sätta sina kunskaper i ett sammanhang.

Uttrycksteatern

Alla våra elever på gymnasiesärskolan deltar varje läsår i Uttrycksteatern – ett teaterprojekt mellan Järfälla gymnasium – Järfälla kulturskola och Järfälla dagliga verksamhet. Varje fredag träffas 30-40 ungdomar och skapar tillsammans en fantastisk föreställning som visas inför en stor publik.

Ett Drömspel - Uttrycksteatern 2021

Titta runt med 360° fotografering

Klicka på bilderna så länkas du till en 360° modul Länk till annan webbplats. där du med hjälp av kartan kan navigera runt och få en bra känsla för skolans miljöer utan att fysiskt behöva vara på plats.

Det nationella programmet-estetisk verksamhet är ett yrkesinriktat program. Eleverna får pröva på att kommunicera med bild, drama, text och musik.

Våra lokaler är integrerade i Järfälla gymnasium och delar gemensamma lokaler, matsal, bibliotek, idrottshall.

Vår skola är för elever mottagna i särskolan och som är intresserade av estetiska ämnen och att uppträda inför publik.

Fritids, vår korttidsverksamhet

Järfälla gymnasium har i anslutning till skolan fritidsverksamhet samt en välutrustat skolgård. Tanken är att det ska finnas en helhet för eleven på skolans campus där skola och fritidsverksamhet samspelar, något som gör att skoldagen hålls samman och eleven slipper resa iväg.

Järfälla gymnasiesärskola är en liten särskola med ett tjugotal elever. Lärarna arbetar nära eleverna och tillsammans med assistenter strävar vi efter att stärka elevernas självkänsla.