Gå direkt till sidans innehåll

Samhällsvetenskapsprogrammet

samhällsvetenskap

beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

På inriktningen samhällsvetenskap studerar du dagsaktuella samhällsfrågor, vad som formar samhället och vad som kommer att påverka framtiden.

Du studerar demokrati, internationella relationer, etik, hållbar utveckling och genusfrågor. Du lär dig att arbeta vetenskapligt och att utveckla ditt kreativa tänkande.

Du lär dig att arbeta i projekt där du får tillämpa dina kunskaper från flera ämnen för att söka svar på dagsaktuella frågeställningar. I år har vi bland annat jobbat med segregation, makt i världen, Europas framtid och terrorism.

Omvärldsbevakning, studiebesök och föreläsningar

Genom bland annat föreläsningar får du studera någon av de konflikter som pågår just nu samt lära dig att kritiskt granska källor och att tänka själv.

I ett rollspel arrangerat av Folk och försvar spelar du minister och sköter politiken i "Gröna havsregionen". Nu måste du fatta avgörande beslut för att rädda ditt land! Det kan handla om oljefyndigheter, militär kapprustning, miljöproblem eller terrorattentat.

Under sista läsåret knyter du ihop dina kunskaper i ett gymnasiearbete. Du kan arbeta med det i flera kurser, och du får regelbunden handledning under arbetets gång.

Ladda ned info

beteendevetenskap

Här studerar du hur människor fungerar i olika sammanhang och hur våra beteenden och personligheter formas, på individ-, grupp-, och samhällsnivå. Du lär dig att arbeta vetenskapligt och utvecklar ditt kreativa tänkande genom de nya perspektiv du lär dig.

Kommunikation, identitet, psykisk hälsa och ledarskap är några exempel på vad vi studerar. I undervisningen analyserar och diskuterar vi konkreta och aktuella frågor, ofta i form av artiklar eller Case. Eleverna deltar även i Minister för en dag , ett rollspel om säkerhetspolitik där eleverna själva spelar internationella makthavare. Vi tar oss gärna ut i verkligheten på studiebesök och utflykter.

SEGREGATION, GENUS OCH KÄLLKRITIK

Vi studerar segregation och bostadsmiljöer under en gemensam fältstudie i olika områden. Genus kan hjälpa oss att förstå strukturer i samhället och vilka konsekvenser de får. Hur ska du veta vad som är sant och vad som är falskt i det enorma informationsflödet? Du får lära dig att kritiskt granska källor och att tänka själv.

Under sista läsåret knyter du ihop dina kunskaper i ett gymnasiearbete. Du kan arbeta med det i flera kurser, och du får regelbunden handledning under arbetets gång.

PRAKTIK

I åk 3 har vi under flera år haft två veckors praktik. Praktiken kopplas framför allt till kursen Ledarskap och organisation. Där får eleverna erfarenheter och kunskaper som de har nytta av i framtida yrkesliv. Under pandemin har praktiken pausats, men vi hoppas kunna återuppta den när möjlighet finns igen.