Gå direkt till sidans innehåll

Samhällsvetenskapliga programmet

samhällsvetenskap

beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

På inriktningen samhällsvetenskap studerar du dagsaktuella samhällsfrågor, vad som formar samhället och vad som kommer att påverka framtiden.

Du studerar demokrati, internationella relationer, etik, hållbar utveckling och genusfrågor. Du lär dig att arbeta vetenskapligt och att utveckla ditt kreativa tänkande.

Du lär dig att arbeta i projekt där du får tillämpa dina kunskaper från flera ämnen för att söka svar på dagsaktuella frågeställningar. I år har vi bland annat jobbat med segregation, makt i världen, Europas framtid och terrorism.

Omvärldsbevakning, studiebesök och föreläsningar

Genom bland annat föreläsningar får du studera någon av de konflikter som pågår just nu samt lära dig att kritiskt granska källor och att tänka själv.

I ett rollspel arrangerat av Folk och försvar spelar du minister och sköter politiken i "Gröna havsregionen". Nu måste du fatta avgörande beslut för att rädda ditt land! Det kan handla om oljefyndigheter, militär kapprustning, miljöproblem eller terrorattentat.

Under sista läsåret knyter du ihop dina kunskaper i ett gymnasiearbete. Du kan arbeta med det i flera kurser, och du får regelbunden handledning under arbetets gång.

Ladda ned info

beteendevetenskap

Här studerar du hur människor fungerar i olika sammanhang och hur våra beteenden och personligheter formas; På individ-, grupp-, och samhällsnivå. Du lär dig att arbeta vetenskapligt och att utveckla ditt kreativa tänkande.

Klass, sociala problem, identitet och ledarskap är några exempel på ämnen. Här arbetar vi med konkreta och aktuella frågor i Case kopplade till ämnet. Eleverna deltar även i Minister för en dag Länk till annan webbplats., ett rollspel om säkerhetspolitik där eleverna själva spelar internationella makthavare.

Praktik i åk 3

Sista året på utbildningen ingår två veckors praktik. Då får du tillämpa de kunskaper du fått i kurserna socialt arbete, psykologi och ledarskap. Detta är kunskaper och erfarenheter som du har nytta av i framtiden; Flera elever har fått arbete efter praktiken och du kan använda erfarenheterna som en merit i ditt CV.

Segregation, genus och källkritik

Vi studerar segregation och bostadsmiljöer under en gemensam fältstudie i två olika områden. Genus kan hjälpa oss att förstå strukturer i samhället och vilka konsekvenser de får. Hur ska du veta vad som är sant och vad som är falskt i det enorma informationsflödet? Du får lära dig att kritiskt granska källor och att tänka själv.

Under sista läsåret knyter du ihop dina kunskaper i ett gymnasiearbete. Du kan arbeta med det i flera kurser, och du får regelbunden handledning under arbetets gång.