Välkommen till Järfälla Gymnasium

Här kan man vara sig själv!
Bara behöriga lärare