Gå direkt till sidans innehåll

Elevhälsan

Elevhälso­teamet

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, special­pedagog, speciallärare, socialpedagog och när­varo­coach. Vårt mål är att hjälpa dig att klara av din gym­nasie­tid på bästa sätt. Vi kan ge råd och hjälp när det gäller fysiska och psykiska frågor.

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterskan arbetar främst hälso­främjande och förebyggande. Erbjuder enklare sjukvårds­insatser. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsosamtal. Elever på bygg­programmet erbjuds hörsel­screening. Skolsköterskan har tystnads­plikt.

KURATOR

Du som vill ha någon att prata med är välkommen till vår kurator. Ditt ärende kan vara stort eller smått - Våra kuratorer finns till för dig och har tystnadsplikt.

SKOLPSYKOLOG

Finns på skolan måndag och onsdag kl 9:00-16:00

Socialpedagog

Socialpedagogen finns allt som oftast ute i skolans korridorer för att stödja elever och skapa sociala sammanhang.

SPECIALPEDAGOG

Specialpedagogen strävar efter att undanröja hinder och underlätta för elever i behov av specialpedagogiska insatser och organiserar för att berörda elever får adekvat stöd.

Vi handleder och stöttar också undervisande lärare i arbetet med och för elever i behov av specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Therese Hedlund-Örevik
therese.hedlund-orevik@jarfalla.se
Skolsköterska- Campus Barkarby
070- 002 38 23

Sara Hedenlind
sara.hedenlind@jarfalla.se
Skolsköterska- Campus Jakobsberg
08- 580 286 13
076-696 22 17

Kurator

Eva Taaler
eva.taaler@jarfalla.se
K
urator ES, NA, Te-programmet
070-002 72 39

Linda Tolonen
linda.tolonen@jarfalla.se
Kurator EK och SA-programmet
076- 697 62 16

Josephine Zuber
josephine.zuber@jarfalla.se
Kurator
Introduktionsprogrammet
08-580 245 95
070-002 38 63

Monica Ekdahl Gustafsson
monica.ekdahl.gustafsson@jarfalla.se
Kurator
Yrkesförberedande program
070-002 79 21

Jennifer Mc Intosh
jennifer.mcintosh@jarfalla.se
Kurator/Socialpedagog
Anpassad gymnasieskola

skolPsykolog

Barbara Gamper
barbara.gamber.k@jarfalla.se

specialLÄRARE

Diana Larsson
diana.larsson@jarfalla.se
Specialpedagog, speciallärare, Anpassad gymnasieskola

Katrin Dahlbäck
katrin.dahlback@jarfalla.se
Speciallärare IM-programmet

Närvarocoach

Pernilla Wagenius Pilz
pernilla.wagenius.pilz@jarfalla.se
Elevsamordnare, närvarocoach
08-580 282 83

Samuel Westman
samuel.westman@jarfalla.se
Närvarocoach med fokus på relationsbygge
070-002 78 82