Gå direkt till sidans innehåll

Nationella programmet – Estetiska verksamheter

Individuella programmet

Anpassad gymnasieskola

Järfälla gymnasiums Anpassad gymnasieskola är till för ungdomar som har avslutat grundskolan eller anpassad grundskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen inom anpassad gymnasieskola gör hemkommunen en utredning som ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.

Järfälla gymnasiums Anpassad gymnasieskola erbjuder två program, ett nationellt och ett individuellt program. Båda programmen är fyråriga med fokus på estetiska ämnen. Lärarna arbetar nära eleverna och tillsammans med assistenter strävar vi efter att stärka elevernas självkänsla. Vi jobbar för att varje elev ska nå sin fulla potential.

Våra lokaler är integrerade i Järfälla gymnasium där vi delar teater-, dans- och musiksalar, studios, matsal, bibliotek samt idrottshall. Skolan är belägen i Jakobsberg - ett naturskönt område i Järfälla kommun med bra kommunikationsmöjligheter med buss och tåg.

Nationella programmet – estetiskA verksamhetER

Det nationella programmet - estetiska verksamheter passar dig som är intresserad av skapande och konstnärliga uttrycksätt i en kreativ miljö. Det betyder att vi jobbar mycket med bild, musik, slöjd, teater och entreprenörskap. Genom detta lär du dig bl.a. att samarbeta, kommunicera och får även prova att starta eget företag.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i programmet, där får du praktisera och utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Detta ger dig både värdefulla erfarenheter samtidigt som du får möjlighet att skaffa nya kontakter i en bransch du är intresserad av.

Här läser du ämnen och får betyg på varje avslutad kurs. Programmet förbereder dig för vuxenlivet oavsett om du tänker studera vidare eller arbeta.

Individuella programmet

Det individuella programmet vänder sig till dig som önskar en utbildning anpassad efter egna behov och förutsättningar.

Här läser du ämnesområden istället för ämnen. På vårt individuella program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från det nationella programmet. Dessutom kan du ha praktik om skolan bedömer att det är bra för dig.

Studiemiljö

För att du ska trivas och må bra hos oss utgår vi från vårt egna hemklassrum där viss del av undervisningen bedrivs. Studiemiljö och aktiviteter varvas i Järfälla gymnasiums gemensamma lokaler samt i närområdet. Du är en del av skolans gemenskap, på ett tryggt och trivsamt sätt.

Vi jobbar tematiskt i olika ämnen- och ämnesområden där vi kombinerar teori med praktik. Det betyder att du hela tiden prövar det du lärt dig.

Varje år anordnar vi en teaterföreställning inför publik tillsammans med Utrycksteatern – ett teaterprojekt i samarbete med Järfälla kulturskola. Glädjen och stoltheten över sin prestation skapar minnen för livet.

Teater med elever på gymnasiesärskolan

FRITIDS, VÅR KORTTIDSVERKSAMHET

I anslutning till skolan finns en fritidsverksamhet. Här får du möjlighet att vidareutveckla kunskaper, främja din fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom planerade aktiviteter samtidigt som du får en meningsfull fritid.

PROVA PÅ VECKA

Vill du prova att vara en elev på Järfälla anpassad gymnasieskola? Vi erbjuder prova på vecka för alla elever som är intresserade av att söka våra program. Prova på veckan är viktig för dig som elev och för oss på skolan så att vi tillsammans kan anpassa undervisningen utifrån dina behov.

Kontakta oss genom att mejla till:
jennifer.macintosh@jarfalla.se om du är intresserad av prova på vecka eller har andra frågor eller funderingar.

film från vår verksamhet

TITTA RUNT MED 360° FOTOGRAFERING

Klicka på bilderna så länkas du till en 360° modul Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. där du med hjälp av kartan kan navigera runt och få en bra känsla för skolans miljöer utan att fysiskt behöva vara på plats.