Gå direkt till sidans innehåll

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskaps-programmet

beteendevetenskap

beteende-vetenskap

Studera hur människor fungerar i olika sammanhang och hur våra beteenden och personligheter formas, på individ-, grupp-, och samhällsnivå.

Lär dig arbeta vetenskapligt och utveckla ditt kreativa tänkande genom de nya perspektiv du lär dig.

Kommunikation, identitet, psykisk hälsa och ledarskap är några exempel på ämnen som du kommer studera. Här får du analysera och diskutera konkreta och aktuella frågor, ofta i form av artiklar eller Case.

I ett rollspel, Minister för en dag, får du, tillsammas med dina klasskamrater spela internationella makthavare för att sköta säkerhetspolitiken. Tillsammans tar vi oss ut i verkligheten på studiebesök och utflykter.

Segregation, genus och källkritik

Här få du studera segregation och bostadsmiljöer under en gemensam fältstudie i olika områden.

Genus kan hjälpa oss att förstå strukturer i samhället och vilka konsekvenser de får. Lär dig om vad som är sant och falskt i det enorma informationsflödet genom att kritiskt granska källor och att tänka själv.

Under sista läsåret knyter du ihop dina kunskaper i ett gymnasiearbete. Du kan arbeta med det i flera kurser, och du får regelbunden handledning under arbetets gång.

Efter gymnasiet

Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier.

Exempel på yrken som du kan utbilda dig till:

  • Polis
  • Jurist
  • Psykolog
  • Socionom
  • Lärare
  • Kriminalvårdare