Gå direkt till sidans innehåll

Specialpedagogisk verksamhet

samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteenDevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap för dig som har diagnos inom AST (autismspektrumtillstånd).

I programmet studerar du hur människor fungerar i olika sammanhang. Du lär dig arbeta vetenskapligt kring hur våra beteenden och personligheter formas på individ-, grupp-, och på samhällsnivå.

Den specialpedagogiska verksamheten innebär:

  • Du kommer att undervisas i en mindre grupp.
  • Dina skoldagar organiseras så tydligt och förutsägbart som möjligt.
  • Du kommer att få stöttning i planering och organisering av dina skoluppgifter.
  • Med hjälp av din mentor, specialpedagog och övriga inom elevhälsan, kan du få stöttning i att träna hur skoldagarna kan bli mer hanterbara.
  • Din mentor kommer att följa upp dina studier med jämna mellanrum och återkopplar till dig och dina vårdnadshavare.

Hur söker jag?

Du söker via Gymnasieantagningen. Där hittar du mer information om hur du söker till utbildningar med specialpedagogiska verksamhet.

Efter gymnasiet

Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier.

Vill du besöka skolan?

Om du vill söka till vårt program gör du det via Gymnasieantagningen. Där hittar du information kring hur du söker till Järfälla gymnasium.