Gå direkt till sidans innehåll

Ett gränslöst skolprojekt

Elever i åk 2 på Järfälla gymnasiums spetsutbildning Illustration och grafisk formgivning (Bild och formgivningsprogrammet) har under två intensiva fördjupningsveckor i våra ämnen, Bild och form specialisering, Bildteori samt Konstarterna och samhället, arbetat med att göra infografiker till Läkare utan gränsers skoltävling “ Ett gränslöst skolprojekt”.

De har använt sig av materialet som finns på Ett gränslöst skolprojekt Länk till annan webbplats. och sök mer information på nätet.

Gjort synopsis och bildmanus på papper innan de delat upp arbetet för att enskilt göra animationer i Adobe PhotoShop. Till slut har de lagt ihop animationerna i Adobe Premiere och lagt till speakerröst samt ljud som de laddat ner från www.freesounds.com Länk till annan webbplats.

Läkemedel åt alla

Infografik av Nora,Yifan, Simon, Andreea och Ida

Beskriv varför ni valde att arbeta med läkemedel åt alla?
Vi valde ämnet för att det är ett grundläggande rättighet som alla borde kunna ha tillgång till oavsett deras ekonomiska situation. Det är många som blir tvungna att lida av sjukdomar utan chans till behandling bara för att de inte har råd, och så borde det inte vara.

Vad var det som gjorde att ni kände er engagerade av det ämnet?

Vi fick läsa om hur man till exempel slutade sälja en variant av medicin mot sömnsjuka för att den inte medförde tillräckligt stor vinst. Istället fick man använda sig av en annan medicin mot sjukdomen som bara medförde 50% chans till överlevnad. De som använde sig av den, beskrev det som att det brann i blodådrorna. Ju mer vi läste, desto mer förstod vi att företagen har den största rollen till varför människor inte har tillgång till medicin, och att det handlar om pengar. Vi tycker inte att man kan prissätta liv.

På vilket sätt tänker ni att er animation kan göra skillnad?

Vi vill uppmärksamma folk om problemet och sprida kunskap så att människor förhoppningsvis tar det till sig och är med i att göra en förändring.

Flyktingar över medelhavet

Infografik av Ella D, Marika och Miranda

Beskriv varför ni valde att arbeta med flyktingar över Medelhavet?

Vi valde ämnet migration över havet inom området människor på flykt rent generell.

Vad var det som gjorde att ni kände er engagerade av det ämnet?

Precis som vi nämnde ovanför ville vi ha ett mer generellt ämne, flyktingarna som tar den dödliga vägen över medelhavet är personer precis som vi och man kan hitta många likheter. Man kan argumentera att EUs striktare regler mot flyktingar må va för att hålla balans. Det många glömmer är att en stor del av vad dessa flyktingar går igenom under sin resa går att rakt emot mänskliga rättigheter. Det går därför att se en brist på medmänsklighet när det gäller besluten kring flyktingar.

På vilket sätt tänker ni att er animation kan göra skillnad?

Vår animation kanske inte innehåller allvarliga bilder som ger en knutar i magen, men den ger ungefär samma information. Vår film ger en medvetenhet om vad som händer där ute - att det är något som händer just nu. Personer mister sina nära och kära, färdas nästan en vecka mot Italien, och får sitt inträde nekat när de väl anlänt.

Vår video vill visa att det finns personer som kämpar med att rädda de här flyktingarna, och det kan även du som tittare göra genom att stötta det arbete LUGs (Läkare Utan Gränsers) arbete.

Mödradödlighet

Infografik av Jolin Sjöstrand, Ella Jonsson, Chiara Koller, Tilda Boström och Blaise

Beskriv varför ni valde mödradödlighet?

Detta är ett väldigt brett ämne som inte bara utspelar sig inom ett visst område, utan är ett problem världen över. Det berör väldigt många individer. Trots att det är så stort så känns det inte som om så många prata om det, och då ville vi uppmärksamma detta.

Vad var det som gjorde att ni kände er engagerade av det ämnet?

För vi kände att det var ett viktigt ämne att ta upp och eftersom att vi är nära i ålder med dem som oftast blir drabbade så kände vi oss mer berörda av ämnet. Vi kände även att det var ett viktigt ämne att berätta för andra, för vi lever i ett land där mödradödlighet är väldigt ovanligt så för oss är det väldigt otänkbart att det händer så pass ofta. Det är ett relativt lätt problem att lösa om man har rätt resurser; ändå resulterar det i så stor dödlighet. Folk behöver få veta vad som händer så att de kan hjälpa stödja dessa personer.

På vilket sätt tänker ni att er animation kan göra skillnad?

Det talas inte så ofta om det, en animation kan då väcka mer uppmärksamhet då den är faktabaserad och kan nå ut till fler personer. Fler kanske blir intresserade av att se den eftersom att den är animerad. Vissa personer kanske inte orkar lyssna på någon annan som pratar om det, och då kan det vara bra att ha en video som med bilder och text förklarar problemet.

En berättelse om Mexiko

Infografik av Tea

Beskriv varför du valde att arbeta med Mexiko ?

Jag valde mitt ämne om Mexikos utsatthet då jag inte alls hade någon aning om hur det var där. Jag visste att Mexiko var ett ganska fattigt land där det var ganska osäkert, men att det var så illa som man fick se via projektet gjorde mig väldigt förvånad och illa berörd.

Vad var det som gjorde att du kände dig engagerade av det ämnet?

Att jag visste så lite om hur det är i Mexiko gjorde mig engagerad för att dela det till flera. Det känns inte som att man har hört så mycket om hur det är i Mexiko på nyheter eller någonstans och därför ville jag gör en animation om det.

På vilket sätt tänker du att din animation kan göra skillnad?

Desto fler som ser hur utsatt det är i Mexiko, desto mer människor kan göra skillnad och stötta läkare utan gränser.